Семинарлар, шеберлік бағдарламалардың тізімі 25.09.2024 ж. жарияланады